Ubytovací řád

1. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu.

2. Ubytujeme hosta, který je řádně přihlášen. K tomuto účelu může být požádán o předložení dokladu totožnosti.

3. Host následně obdrží klíč od pokoje. Do propůjčeného pokoje má od tohoto okamžiku přístup pouze ubytovaný. Přístup personálu penzionu do pokoje je omezen pouze na nezbytně nutné důvody. V případě ztráty klíče od pokoje bude ze strany ubytovacího zařízení účtována náhrada škody ve výši 10.000,- Kč.

4. Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními nemocemi.

5. Ubytovatel nenese žádnou odpovědnost za peníze a cennosti hostů, které jsou volně uloženy v pokoji. Cennosti je možné uložit v trezoru, který je poskytnut na požádání.

6. Host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hod posledního dne ubytování. Neučiní-li tak, může mu být účtován pobyt i za následující den.

7. V době od 22:00 hod do 6:00 hod host dodržuje v penzionu noční klid.

8. Do penzionu je zákaz vstupu se zvířaty.

9. Dojde-li během pobytu k ublížení na zdraví nebo ztrátě či poškození majetku, host o tom co nejdříve uvědomí personál penzionu.

10. Personál penzionu zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do zdravotnického zařízení.

11. V pokoji nebo společných prostorách pro hosty není dovoleno bez souhlasu personálu penzionu přemísťovat nábytek, provádět zásahy do elektrické sítě či jakkoliv jinak zasahovat do vybavení.

12. Na pokoji a v společných prostorách je povoleno používat pouze běžné osobní elektrické spotřebiče – např. osobní počítače, tablety, mobilní telefony, přístroje pro osobní hygienu a nabíječky k nim. Naopak není možno používat vlastní elektrické spotřebiče sloužící k přípravě jídel a nápojů. Podrobnosti na požádání sdělí personál. Pokud přístroje nejsou používány, je host povinen je vytáhnout z elektrické zásuvky.

13. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít okna, vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče a pokoj uzamknout. Při odchodu z penzionu je host povinen zamknout vstupní dveře.

14. Za osoby mladší 18 let zodpovídají rodiče.

15. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host podle platných právních předpisů.

16. Penzion poskytuje hostům služby za podmínek stanovených Občanským zákoníkem v platném znění.

17. Při příjezdu je host povinen provést platbu za ubytování v hotovosti nebo platební kartou.

18. V případě, že host i přes výstrahu hrubým způsobem či opakovaně porušuje podmínky ubytování či dobré mravy, má ubytovatel právo smlouvu o poskytnutí ubytovací služby ihned vypovědět.

19. Ve vnitřních prostorách penzionu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Kouření je povoleno pouze venku na místech k tomu určených.

20. Během pobytu je host povinen dodržovat Požární řád a Požární poplachovou směrnici. Dokumenty jsou viditelně připraveny v prostorách pro hosty.

© 2020 Přátelé Pavlova s.r.o., Slunný vrch 333, Pavlov 692 01, pavel@pritelpavlova.cz, +420 602 500 266
Obchodní podmínky | Zásady ochrany osobních údajů | Formulář odstoupení od smlouvy